Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Ανάκτηση πληροφορίας (βιβλίο 2015)

irbook.pdfΑνάκτηση πληροφορίαςΥπότιτλος: ΘΕΩΡΙΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συγγραφείς:Παπαδόπουλος, Απόστολος
Μανωλόπουλος, Ιωάννης
Τσίχλας, Κωνσταντίνος
Κριτικός Αναγνώστης: Κατσαρός, Δημήτριος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών
Λέξεις-κλειδιά: ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Περιγραφή

Περίληψη: 
Το
βιβλίο καλύπτει τα βασικά θέματα της περιοχής της Ανάκτησης Πληροφορίας
δίνοντας στον αναγνώστη τις απαραίτητες γνώσεις για να γνωρίσει την
περιοχή και να κατανοήσει τα βασικά εργαλεία. Αν και δεν απαιτούνται
εξειδικευμένες γνώσεις, καλό θα είναι ο αναγνώστης να κατέχει βασικές
γνώσεις Δομών Δεδομένων, Αλγορίθμων και Βάσεων Δεδομένων. Αρχικά
δίνονται τα βασικότερα μοντέλα Ανάκτησης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο βασικοί μηχανισμοί καταλόγων: ο
αντεστραμμένος κατάλογος και ο κατάλογος υπογραφών. Οι κατάλογοι
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποδοτική απάντηση ερωτημάτων. Στη
συνέχεια, καλύπτεται η Ανάδραση Σχετικότητας που προσβλέπει στην αύξηση
της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και παρακάτω καλύπτονται τα βασικότερα
θέματα της Ανάκτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Το επόμενο κεφάλαιο μελετά τη
Λανθάνουσα Σημασιολογική Ανάλυση,
που αποτελεί βασική τεχνική
βελτίωσης της ποιτότητας των αποτελεσμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο,
μελετούμε θέματα που αφορούν σε Παράλληλη Ανάκτηση Πληροφορίας που έχει
σκοπό την αύξηση της επίδοσης των αλγορίθμων αναζήτησης χρησιμοποιώντας
πολλαπλούς πόρους. Τέλος, το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο που
περιέχει ειδικά θέματα.
(-)
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου